Tính năng bang hội trong Ola
Bắt nguồn từ những dòng tin 140 ký tự, được gọi là Me, dùng để chia sẻ cảm xúc bản thân với bạn bè, Ola Me bổ sung thêm tính năng bang nhóm để gắn kết những bạn có cùng mối quan tâm, cùng sở thích với nhau.
* * *
1. Cách đặt tên:
- Nếu như một nick Ola được nhận diện bằng ký tự @ kèm theo tên nick (ví dụ @vietbos) thì tên một bang (clan), nhóm (group) được nhận diện bằng ký tự # kèm theo tên clan (ví dụ #ola).
Qui tắc tạo tên clan:
- Tên clan dài từ 4 ký tự trở lên gồm các ký tự không dấu từ a đến z, ký số từ 0 đến 9, dấu chấm [.] và dấu gạch chân [_].
- Tên phải bắt đầu và kết thúc bằng chữ hoặc số. Các dấu gạch chân hoặc dấu chấm không được viết liền nhau. Ví dụ #a__b hoặc #a._b là không hợp lệ.
* * *
2. Xem Me của một clan, nhóm:
- Từ màn hình Ola > Me > Tùy chọn > Xem Me > Trang khác > Gõ #tênClan hoặc
- Từ màn hình Ola > Me > Tùy chọn > Nhóm > Nhóm khác > Gõ #tênClan
* * *
3. Viết me vào clan:
- Để viết me vào nhóm hoặc clan, trong nội dung kèm theo #tênClan. Hệ thống sẽ tự động nhận diện và sắp xếp Me đó vào clan tương ứng.
- Đối với clan, phải tham gia vào clan thành công mới được viết me vào clan. Từ màn hình xem me của Clan, chọn "Quan tâm".
* * *
4. Phân biệt bang và nhóm:
- Nhóm là dạng cơ bản nhất, nhóm tập hợp me trên toàn hệ thống. Những me có #tênNhóm sẽ được sắp xếp vào nhóm tương ứng. Nhóm không có người đứng đầu, không có người quản lý.
- Bang (clan) là dạng cao hơn của nhóm, có người đứng đầu là bang chủ. Chỉ có thành viên của clan mới được viết me vào clan và chịu sự quản lý của bang chủ.
- Bang chủ là người lập ra clan, là người điều khiển mọi hoạt động của clan về thành viên và nội dung của clan. Bang chủ có toàn quyền về hoạt động trong clan.
* * *
5. Lập bang:
- Với bất kỳ nhóm nào, thành viên Ola có thể chuyển thành Bang và trở thành BANG CHỦ của bang đó. Thao tác lập bang được gọi là Tranh cờ lệnh bang chủ.
* * *
6. Tranh cờ lệnh bang chủ:
- Người tranh cờ lệnh phải khai báo thông tin số điện thoại trong tài khoản và xác thực thành công số điện thoại. Vui lòng kiểm tra trạng thái xác thực trong Ola > Cá nhân > Đổi thông tin. Ở trường Số Điện thoại sẽ thể hiện rõ số điện thoại đã khai báo là gì, đã xác thực chưa.
- Người tranh cờ lệnh DÙNG SỐ ĐT ĐÃ XÁC THỰC để online Ola > Me > Tùy chọn > Nhóm > Tạo nhóm > Gõ #tênClan.
- Thao tác này tương đương với việc soạn tin: "ME #tênClan" gửi 8731.
- Thành viên nào làm đúng thủ tục và thành công trước nhất sẽ trở thành bang chủ của bang vừa tạo.
- Đây là thao tác có tốn phí nên bạn cần kiểm tra thông tin cẩn thận trước khi lập bang.
* * *
7. Chuyển bang chủ:
- Khi muốn chuyển quyền bang chủ cho một nick khác, Bang chủ DÙNG SỐ ĐT ĐÃ XÁC THỰC soạn tin "ME BC #tênClan @nickBangChủMới" gửi 8131.
* * *
8. Công cụ hỗ trợ bang chủ:
B-) ***KICK: Khi có thành viên thực hiện hành động không vừa ý bang chủ trong clan, bang chủ có quyền loại bỏ thành viên đó ra khỏi clan.
+ Để kick một mem ra khỏi clan, bang chủ post me theo cú pháp: "@113 kick @tênMem #tênClan"
+ Thao tác kick này tương được việc hủy tư cách thành viên của mem đó. Thao tác này mang tính chất cảnh cáo. Sau khi bị kick, thành viên đó vẫn có thể tiếp tục "Quan tâm" để gia nhập vào clan, nếu muốn.
* * *
B-) ***BAN: Ở cấp độ mạnh hơn, bang chủ muốn loại trừ vĩnh viễn 1 thành viên ra khỏi clan, không thể trở vào được thì dùng lệnh ban.
+ Để BAN một mem ra khỏi clan, bang chủ post me theo cú pháp: "@113 BAN @tênMem #tênClan"
+ Để hủy bỏ lệnh BAN đối với một mem, bang chủ post me theo cú pháp: "@113 BAN.X @tênMem #tênClan". Lệnh này tương đương với BAN.REMOVE lúc trước. Sau khi hủy bỏ lệnh ban, thành viên đó có thể tiếp tục "Quan tâm" để gia nhập vào clan, nếu muốn.
* * *
B-) ***CLEAR:
- Để dọn sạch me của một mem nào ra khỏi clan mà không thay đổi chế độ gia nhập clan của mem đó, bang chủ gửi me theo cú pháp:
@113 CLEAR @nickMem #tênClan
* * *
B-) ***LOCK: Mặc định trạng thái của clan khi được tạo là Mở cửa. Bang chủ tùy theo mục đích của mình có thể đóng cửa clan hoặc mở cửa clan vào bất cứ lúc nào.
- Để ĐÓNG CỬA, bang chủ post me theo cú pháp:
"@113 LOCK #tênClan"
+ Sau khi đóng cửa, chỉ có bang chủ mới được quyền viết me vào clan.
+ Ngoài ra bang chủ có thể chứng thực cho một số thành viên khác được viết me vào clan.
- Để chứng thực một mem, bang chủ post me theo cú pháp:
"@113 OK @tênMem #tênClan"
- Để bỏ chứng thực một mem, bang chủ post me theo cú pháp:
"@113 OK.X @tênMem #tênClan"
- Để bật chế độ LOCK toàn phần, bảo vệ thông điệp clan, tức là chỉ cho phép những mem đã chứng thực OK mới được xem me và post me vào clan, bang chủ post me theo cú pháp lệnh:
@113 LOCK.ALL #tênClan
- Để MỞ CỬA, bang chủ post me theo cú pháp:
"@113 LOCK.X #tênClan"
* * *
B-) ***FREE:
- Ngược lại với chế độ LOCK là chế độ FREE, mở cửa clan cho toàn bộ mem của Ola có thể xem và gửi me vào clan mà không cần phải gia nhập vào clan.
- Để bật chế độ FREE, bang chủ gửi me theo cú pháp:
@113 FREE #tênClan
- Để tắt chế độ FREE, bang chủ gửi me theo cú pháp:
@113 FREE.X #tênClan
* * *
B-) ***PBC: Khi bang chủ cần người tin cậy để chia sẻ công việc trong clan, hãy lập Phó bang chủ (PBC). Phó bang chủ có biểu tượng đại bàng xám, có quyền kick mem và xóa me ra khỏi clan.
- Để lập PBC, bang chủ viết me theo cú pháp: "@113 PBC @tênMem #tênClan"
- Có thể dùng cú pháp trên để đổi PBC cho mem khác.
- Để bỏ PBC, bang chủ post me theo cú pháp: "@113 PBC.X #tênClan".
* * *
:-X Như vậy, bang chủ có 9 công cụ hỗ trợ quản lý gồm KICK, BAN, BAN.X, LOCK, LOCK.X, OK, OK.X, PBC, PBC.X phục vụ công việc quản lý clan.
- Để dễ nhớ, bang chủ lưu ý vài điểm sau đây về tập lệnh:
1. Luôn bắt đầu với "@113"
2. Lệnh hủy hiệu lực của lệnh tương ứng sẽ có thêm ".X" phía sau.
3. Lệnh tác động lên mem luôn có trật tự: @TênMem trước, sao đó là #tênClan. Để thao tác này được chính xác và nhanh chóng hơn, bạn dùng cách bấm vào me của 1 mem trong clan, chọn "Trả lời", ola sẽ tự động ghi "@tênMem #tênClan" sẵn cho bạn, bạn chỉ việc di chuyển lên đầu và thêm vào "@113 KICK" hoặc "@113 BAN"... tùy theo lệnh.

Labels:

Rss: Xem